Automatyka SZR – agregaty prądotwórcze stacjonarne

Każdy stacjonarny agregat Pramac wykonany w wersji automatycznej z panelem elektronicznym AC03 jest przystosowany do pracy w trybie Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR. Jest to system, który pozwala w trybie w pełni automatycznym zarządzać źródłami zasilania – w tym przypadku są to dwa źródła: podstawowe zasilanie z sieci energetycznej oraz rezerwowe w postaci zespołu prądotwórczego.

Kontroler SZR agregatów Pramac

Rys. Widok panelu automatyki agregatów Pramac

 

Zasada działania sterownika SZR.

W trybie automatycznym kontroler sieci sprawuje nadzór nad podstawowymi parametrami zasilania podstawowego:

 • Napięcie fazowe L1-N, L2-N, L3-N
 • Napięcie międzyfazowe L1-L2, L2-L3, L3-L1
 • Częstotliwość

Jeżeli jeden z w/w parametrów odbiega od ustawionych wartości brzegowych procesor podejmuje decyzję o wyłączeniu instalacji odbiorczej od zasilania podstawowego. Przyczyną może być spadek napięcia na sieci, wzrost napięcia lub np. brak jednej fazy.

W tym momencie jest uruchamiana procedura startu agregatu prądotwórczego:

 • Po odliczonym czasie zwłoki agregat otrzymuje sygnał startu silnika
 • Rozrusznik uruchamia silnik, który następnie jest rozgrzewany
 • Po odliczeniu czasu rozgrzewania i stabilizacji pracy silnika następuje załączenie instalacji odbiorczej na zasilanie z agregatu

Tak skonfigurowana praca trwa do momentu, w którym nastąpi powrót zasilania z sieci energetyki zawodowej. W takim przypadku następuje procedura powrotu do normalnego trybu pracy SZR:

 • Sterownik odlicza czas zwłoki po powrocie napięcia zasilania aby upewnić się, że nie jest to krótkotrwałe załączenie sieci
 • Po tym czasie następuje przełączenie styczników/przełącznika SZR na zasilanie obiektu z sieci energetycznej
 • Agregat pracuje jeszcze w trybie jałowym aby wychłodzić blok silnika i prądnicy
 • Po czasie wychładzania następuje wyłączenie silnika
 • Agregat przechodzi do trybu czuwania i jest gotowy do następnego awaryjnego uruchomienia.

Wszystkie wymienione czasy zwłoki możemy dowolnie konfigurować w zależności od charakteru obiektu, stabilności i parametrów sieci energetycznej oraz od indywidualnych potrzeb Inwestora.

 

Agregat pracujący w trybie samostartu

Zdj. Agregat Pramac GSW460V ze sterownikiem SZR – Pramac AC03

Podstawowe możliwości konfiguracji sterownika AC03 firmy Pramac:

 • Kontrola napięcia zasilającego z sieci
 • Kontrola pracy generatora – prądnicy
 • Kontrola i sterowanie silnikiem zespołu prądotwórczego
 • Sterowanie stycznikami / przełącznikiem Sieć-0-Agregat
 • Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi (Rs232, Ethernet, GSM)
 • Panel posiada możliwość konfiguracji wszystkich czasów zwłoki i parametrów progowych
 • Możliwość konfiguracji wyświetlanych danych
 • Podłączenie zdalnego START/STOP
 • Nadzór przez Internet
 • Możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami – wentylatory, żaluzje itp.
 • Podgląd zdarzeń historycznych – szybka diagnoza awarii

 SZR do stacjonarnego agregatu prądotwórczegoZdj. Szafa SZR o prądzie maksymalnym 160A z zainstalowanym przełącznikiem z napędem firmy ABB.

Panel automatyki zainstalowany na agregacie prądotwórczym posiada następujące elementy składowe:

panel automatyczny agregatu pradotworczego

 1. Wyłącznik nadprądowy
 2. Sterownik automatyki AC03
 3. Wyłącznik ON / OFF automatyki
 4. Alarm dźwiękowy – syrena
 5. Otwór kabla sterującego
 6. Gniazdo lub szyna odbioru mocy
 7. Zacisk uziemienia

Zobacz także: agregaty prądotwórcze na gaz wraz automatyką SZR do zasilania domów!!:

Potrzebujesz pomocy przy wyborze agregatu prądotwórczego? ZADZWOŃ! tel. 535 582 398