Dostawa, konfiguracja i uruchomienie agregatu o mocy 630kVA

Zakres prac obejmował dostawę, konfigurację sterowania i uruchomienie agregatu o mocy 630kVA 500kW – Pramac GSW 705Do

Agregat współpracuje z siecią SN 15kV – zasilając od strony 400V transformator podwyższający napięcie. Łączna moc 5ciu transformatorów 15/0,4 wynosi 4MVA.

Więcej

Dostawa i uruchomienie agregatu 100kVA Pramac GSW110I

Zakres umowy obejmował dostarczenie oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 100kVA – model Pramac GSW110I

Dokonano konfiguracji oraz podłączenia SZR. Parametry czasowe ustawiono wg wymagań Inwestora. Układ zasila 11 budynków inwentarskich – w większości kurników.

Więcej