Dostawa, konfiguracja i uruchomienie agregatu o mocy 630kVA

Zakres prac obejmował dostawę, konfigurację sterowania i uruchomienie agregatu o mocy 630kVA 500kW – Pramac GSW 705Do

Agregat współpracuje z siecią SN 15kV – zasilając od strony 400V transformator podwyższający napięcie. Łączna moc 5ciu transformatorów 15/0,4 wynosi 4MVA.


Pełen opis agregatu Pramac GSW 705Do

20160813_084252 20160813_092128 P1020597 P1020537