Automatyka SZR do agregatów prądotwórczych przenośnych

SZR SZR open

Panel automatyki Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) to urządzenie nadzorujące i sterujące zasilaniem instalacji odbiorczej. Zintegrowany sterownik poddaje ciągłej kontroli parametry sieci zasilającej i w razie potrzeby dokonuje uruchomienia źródła awaryjnego, jakim jest agregat prądotwórczy.

Zasada działania automatyki SZR agregatu prądotwórczego:

W trybie automatycznym sterownik sprawdza następujące parametry sieci:

 • napięcie fazowe
 • napięcie międzyfazowe
 • częstotliwość sieci

Jeżeli jeden z w/w parametrów odbiega od ustalonych norm (np. mamy brak napięcia na co najmniej jednej fazie) to układ rozpoczyna procedurę uruchamiania silnika agregatu. Gdy ten osiągnie swoje parametry pracy (napięcie i częstotliwość napięcia prądnicy) układ SZR dokonuje przełączenia styczników. Przełącza on tym samym instalację odbiorczą na zasilanie z agregatu prądotwórczego.

W czasie pracy zespołu prądotwórczego automatyka SZR czuwa nad pojawieniem się napięcia sieciowego. Jeżeli stwierdzi jego powrót to następuje procedura odwrotna do uruchamiania agregatu: następuje przełączenie odbiorników na zasilanie sieciowe. Po tym sterownik czeka na wychłodzenie silnika agregatu i wydaje sygnał na jego wyłączenie.

Automatyka SZ wraz z agregatem prądotwórczym jest teraz ponownie w trybie czuwania, gotowa do ponownego uruchomienia i przełączenia.

 

przyklad instalacji agregatu pradotworczego

Zdj. Przykład instalacji agregatu prądotwórczego Pramac S8000 wraz z automatyką SZR

Panel SZR jest standardowo wyposażony w:

 • Sterownik i układ zabezpieczeń
 • Zestaw bezpieczników
 • Czujnik zaniku fazy
 • Dwa styczniki z wykluczeniem elektrycznym oraz blokadą mechaniczą
 • Automatyczną ładowarkę akumulatora
 • Alarm dzwiękowy
 • Kabel łączący panel SZR i agregat (standard 8m, 9 żył)
 • Możliwość podłączenia zdalnego Stop
 • Wyłącznik (grzybek) awaryjnego STOP

 

Alarmy:

 • Nieprawidłowe napięcie sieci
 • Nieprawidłowe napięcie akumulatora
 • Niskie ciśnienie oleju
 • Nieudany rozruch
 • Zdalne zatrzymanie

Wskazania na wyświetlaczu panelu SZR:

 • Napięcie sieci
 • Napięcie generatora
 • Częstotwiwość
 • Licznik motogodzin

 

Zobacz także: agregaty prądotwórcze na gaz wraz automatyką SZR!!:

Potrzebujesz pomocy przy wyborze agregatu prądotwórczego? ZADZWOŃ! tel. 535 582 398